Tore Løkke
firmapost@lokke.com
lokke.com/
www.facebook.com/ToreLokkeAs/
Løkke 7177 Revsnes
Få veibeskrivelse

Vi utfører kvalitetsarbeider levert til rett tid og riktig pris!

Vi utfører /leverer:
Totalanbud
Sprengning
Undervannsarbeider
Generalentrepriser
Transport
Pressing av varerør
Konsulenttjenester
Plastring
Muring
Levering av grus, sand og pukk
Masseflytting
Mudring
Maskinutleie
Graving
Betongarbeider
Stikning- og oppmålingstjenester
Rivningsarbeider
Miljøopprydding
Rørlegging
Asfaltering
Kabelanlegg
Mobilknusing

Vi har bygget /levert:
Flyplasser
Damanlegg
Tunneler
Industribygg
Idrettsanlegg
Kaier
Administrasjonsbygg
Industriområder
Ferjeleier
Vannverk
Veier
Havneanlegg
Vannbehandlingsanlegg
Bruer
Boligfelt
Høydebasseng
Avløpsrenseanlegg
Avløpsanlegg
Sanering av bygg, gruve- industri, og VA-anlegg
Opparbeidelse av komplette avfallsmottaksanlegg

Er det din bedrift? Kontakt oss.

Sørg for at informasjonen din er oppdatert