Harbakhula
www.trimpoeng.no/i/afjordtrimmen2017/uteposter

Harbakhula er en naturlig berghule 130 meter dyp og ca 40 meter høy ved huleåpningen. 

Det er fantastisk akustikk i hula og i klart vær kan du se helt til Halten fyr. Ta med lykt om du vil gå helt inn i hula - det blir mørkt når du kommer et stykke innover. 

Det går sti opp til hula fra krysset, forbi grendahuset. Parkering ved veikrysset.  

Vis hensyn. Spør om mulig før du parkerer hvis det ikke er angitt tydelig. Det er ikke alle steder som har egnet parkering ved det ønskelige utgangspunktet - og det kan være privat grunn. Husk båndtvang - Nyt turen og naturen

Er det din bedrift? Kontakt oss.

Sørg for at informasjonen din er oppdatert