Dragseid Fornminnefelt

Tusenårssted for Åfjord kommune. Gravhauger og bautasteiner fra år. 400 e Kr.

Et av landets største samlinger av bautasteiner og gravhauger. Funnene vitner om stor aktivitet i dette området fra år 400 e. Kr. Stedet er også et drageid, et sted der folk fra gammelt av trakk båtene over land mellom Skråfjorden og Åfjorden.

Dragseid gravfelt er utpekt til Åfjord kommunes tusenårssted.  Stedet har informasjonstavle om gravfeltet, åfjordsbåten og klippfiskarbeidet.

8 km fra Årnes retning Selnes. Tilrettelagt rasteplass og parkering.

Er det din bedrift? Kontakt oss.

Sørg for at informasjonen din er oppdatert