Sportsklubben Stoksund
bjorn.hosen@afjord.kommune.no
sportsklubbenstoksund.no/index.html
www.facebook.com/Sportsklubben-Stoksund-769195926425345/

Sportsklubben Stoksund holder til i Stoksund i Åfjord kommune. Vi er en aktiv klubb med mange ulike aktiviteter. 

Vi har et eget klubbhus ved fotballbanen i Guttelvika på Stokkøya. 

Ta kontakt eller se på vår facebookside eller nettside for mer info. 

 

Er det din bedrift? Kontakt oss.

Sørg for at informasjonen din er oppdatert