Åfjord Kulturskole
tormod.gjersvold@afjord.kommune.no
www.afjord.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kulturskole/
www.facebook.com/groups/afjordkulturskole/
Åvegen 2 7170 Åfjord
Få veibeskrivelse

Kulturskolen er et tilbud fra Åfjord kommune.

VÅRE TILBUD

Åfjord Kulturskole tilbyr undervisning innen musikk, visuelle kunstfag, teater og dans. I tillegg arrangerer vi enkeltstående kurs og prosjekttilbud.

 

Kulturskolen har tilhold på Åset skole. Men vi gir undervisning både på Åset, Stokksund Oppvekstsenter og på Bakeriet Kulturverksted.

 

Opplæring i kulturskolefagene er individuelt tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en livslang interesse. Og for noen også et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag.

 

Våre undervisningstilbud

 

SMÅKULTUR – Åtte ganger per semester. Tilbudet er for skolestarterne. Dette er det første møtet med Kulturskolen. Man introduseres for kunstfag, instrumenter og rytmer.

 

SMÅKULTUR 2 – Kulturkarusell, fullt semester: Obligatorisk valg for elever i 2. klasse etter Småkultur, om du ikke vil ha kunstfag eller dans. Elevene får prøve seg på alt kulturskolen har å tilby innen musikk. Målet er at de vil finne ut hvilket instrument de vil velge som vanlige elever året etter.

 

MUSIKK – fra 3. klasse: Vi gir undervisning i følgende instrumenter: Piano/keyboard, gitar, ukulele, bass, slagverk, saksofon, klarinett, fløyte og sang. En del er gruppeundervisning, mens noe er en-til-en-undervisning. Dette er avhengig av opplegget som følges.

 

KUNSTFAG – fra 2. klasse: Her får man opplæring i ulike kunstretninger. Som for eksempel tegning, maling, skulptur og keramikk. Dette foregår som gruppeundervisning.

 

TEATER – fra 2. klasse: Dette er et fast tilbud, som avvikles på Åset skole. Det foregår som dramaleker og rolletolkning, med ulike oppsetninger. Dette er også gruppeundervisning.

 

DANS - fra 1. klasse: Et litt komprimert semester, med prosjektuke på slutten. Undervisningsstedet er Bakeriet. Dans tilbys som gruppeundervisning.

 

Hvordan vi underviser

 

Musikk - Vi driver gruppeundervisning. Så tar vi ut enkeltelever for en-til-en-undervisning, for å sikre teknisk progresjon.

 

Det kan åpnes for enkeltundervisning, der vi ser det vil være best for elevens læring. Dette avhenger av lærerkapasiteten.

 

Dans, Teater og Kunstfag - Vi driver gruppeundervisning.

 

Workshops, Mestermøter og Kortere Kurs: Slike ulike opplegg vil variere fra gang til gang.

Er det din bedrift? Kontakt oss.

Sørg for at informasjonen din er oppdatert